باطری 120 آمپر برنا

ریال43.500.000
مدل-ماشین

پراید, پژو 206, پژو 207, تیبا, ساینا, کوییک

فنی

120

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

39.50

ابعاد

510 میلی متر

ارتفاع

216 میلی متر

عرض

222 میلی متر

باطری 50 آمپر برنا

ریال18.500.000
مدل-ماشین

پراید, پژو 206, پژو 207, تیبا, ساینا, کوییک

فنی

50

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

13 کیلوگرم

ابعاد

225 میلی متر

ارتفاع

190 میلی متر

عرض

170 میلی متر

باطری 55 آمپر برنا

ریال20.000.000
مدل-ماشین

پراید, پژو 206, پژو 207, تیبا, ساینا, کوییک

فنی

55

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

16 کیلوگرم

ابعاد

190 میلی متر

ارتفاع

242 میلی متر

عرض

175 میلی متر

باطری 60 آمپر برنا

ریال21.500.000
مدل-ماشین

پراید, پژو 206, پژو 207, تیبا, ساینا, کوییک

فنی

66

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

16 کیلوگرم

ابعاد

190 میلی متر

ارتفاع

242 میلی متر

عرض

175 میلی متر

باطری 66 آمپر برنا

ریال24.000.000
مدل-ماشین

پراید, پژو 206, پژو 207, تیبا, ساینا, کوییک

فنی

66

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

16 کیلوگرم

ابعاد

190 میلی متر

ارتفاع

242 میلی متر

عرض

175 میلی متر