باتری 12 آمپر UPS لانگ

1,450,000 تومان
فنی

12

ولتاژ

12

نوع

UPS

برند

لانگ

باتری 120 آمپر اوربیتال

3,770,000 تومان
فنی

120

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

24 کیلوگرم

ابعاد

179 میلی متر

ارتفاع

920 میلی متر

عرض

860 میلی متر

باتری 150 آمپر اوربیتال

4,770,000 تومان
فنی

150

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

41 کیلوگرم

ابعاد

222 میلی متر

ارتفاع

510 میلی متر

عرض

217 میلی متر

باتری 150 آمپر پولو

4,370,000 تومان
فنی

150

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

41 کیلوگرم

ابعاد

223 میلی متر

ارتفاع

475 میلی متر

عرض

210 میلی متر

باتری 170 آمپر اوربیتال

4,900,000 تومان
فنی

170

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

43 کیلوگرم

ابعاد

222 میلی متر

ارتفاع

510 میلی متر

عرض

217 میلی متر

باتری 18 آمپر UPS باینو

1,350,000 تومان
فنی

18

ولتاژ

12

نوع

UPS

برند

باینو

باتری 20 آمپر UPS کی پاور

2,120,000 تومان
فنی

20

ولتاژ

12

نوع

UPS

وزن

5.10 کیلوگرم

برند

کی پاور

ابعاد

167.5 میلی متر

ارتفاع

181.5 میلی متر

عرض

77 میلی متر

باتری 200 آمپر اوربیتال

4,770,000 تومان
فنی

200

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

46 کیلوگرم

ابعاد

222 میلی متر

ارتفاع

510 میلی متر

عرض

217 میلی متر

باتری 28 آمپر UPS توکان

2,300,000 تومان
فنی

28

ولتاژ

12

نوع

UPS

برند

صبا باتری

باتری 28 آمپر UPS صبا باتری

2,100,000 تومان
فنی

28

ولتاژ

12

نوع

UPS

وزن

9 کیلوگرم

برند

صبا باتری

ابعاد

125 میلی متر

ارتفاع

175 میلی متر

عرض

166 میلی متر

باتری 4.5 آمپر UPS کی پاور

600,000 تومان
فنی

4.5

ولتاژ

12

نوع

UPS

وزن

1.35 کیلوگرم

برند

کی پاور

ابعاد

107 میلی متر

ارتفاع

90 میلی متر

عرض

70 میلی متر

باتری 45 آمپر توربو

1,570,000 تومان
فنی

200

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

46 کیلوگرم

ابعاد

222 میلی متر

ارتفاع

510 میلی متر

عرض

217 میلی متر