باتری 120 آمپر اوربیتال

ریال44.700.000
فنی

120

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

24 کیلوگرم

ابعاد

179 میلی متر

ارتفاع

920 میلی متر

عرض

860 میلی متر

باتری 150 آمپر اوربیتال

ریال59.700.000
فنی

150

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

41 کیلوگرم

ابعاد

222 میلی متر

ارتفاع

510 میلی متر

عرض

217 میلی متر

باتری 170 آمپر اوربیتال

ریال72.200.000
فنی

170

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

43 کیلوگرم

ابعاد

222 میلی متر

ارتفاع

510 میلی متر

عرض

217 میلی متر

باتری 200 آمپر اوربیتال

ریال72.200.000
فنی

200

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

46 کیلوگرم

ابعاد

222 میلی متر

ارتفاع

510 میلی متر

عرض

217 میلی متر

باطری 100 آمپر اوربیتال

ریال36.200.000
فنی

100

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

23 کیلوگرم

ابعاد

179 میلی متر

ارتفاع

920 میلی متر

عرض

860 میلی متر

باطری 35 آمپر اوربیتال

ریال18.700.000
فنی

35

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

11 کیلوگرم

ابعاد

227 میلی متر

ارتفاع

197 میلی متر

عرض

129 میلی متر

باطری 45 آمپر اوربیتال

ریال22.200.000
فنی

45

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

13 کیلوگرم

ابعاد

227 میلی متر

ارتفاع

238 میلی متر

عرض

129 میلی متر

باطری 50 آمپر اوربیتال

ریال19.200.000
فنی

50

برند

سپاهان باتری

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

16 کیلوگرم

ابعاد

225 میلی متر

ارتفاع

257 میلی متر

عرض

176 میلی متر

مدل-ماشین

پراید, پژو 206, پژو 207, تیبا, رانا, ساینا, کوییک

باطری 55 آمپر اوربیتال

ریال19.700.000
فنی

55

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

15 کیلوگرم

ابعاد

225 میلی متر

ارتفاع

257 میلی متر

عرض

176 میلی متر

مدل-ماشین

پراید, پژو 206, تیبا, ساینا, کوییک

باطری 60 آمپر اوربیتال

ریال20.700.000
فنی

60

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

16 کیلوگرم

ابعاد

225 میلی متر

ارتفاع

238 میلی متر

عرض

178 میلی متر

مدل-ماشین

آریو, ام وی ام, برلیانس, پراید, پژو, پژو 206, تیبا, جک, رنو, ساینا, کوییک, مزدا, هیوندای, وانت مزدا

باطری 66 آمپر اوربیتال

ریال22.700.000
فنی

66

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

17 کیلوگرم

ابعاد

225 میلی متر

ارتفاع

238 میلی متر

عرض

178 میلی متر

مدل-ماشین

پژو 206, پژو 405, پژو پارس, جک, دنا, رنو تندر, سمند, مزدا, هایما, هیوندای, وانت زامیاد

باطری 70 آمپر اوربیتال

ریال23.700.000
فنی

70

ولتاژ

12

نوع

اتمی

وزن

18 کیلوگرم

ابعاد

225 میلی متر

ارتفاع

257 میلی متر

عرض

176 میلی متر