ثبت گارانتی

می‌توانید برای ارتباط با بخش پس از فروش و گارانتی، با شماره تلفن ۰۹۰۱۲۲۲۲۹۳۹ تماس بگیرید.

برای استفاده از خدمات گارانتی نیاز است تا به مجموعه باطری جوادپور تشریف بیاورید اما درنظر داشته باشید که هزینه ایاب و ذهاب حمل خودروی شما بصورت رایگان انجام می‌شود.