تمیزکردن داخل باطری

تمیزکردن داخل باطری تمیزکردن داخل باطری تمیز کردن داخل باطری خودرو اغلب به معنای رسیدگی به سرباتری‌ها و بخش‌های اطراف آن است، چر...

ادامه مطلب

فاق۴۰ چیست

فاق۴۰ چیست فاق۴۰ چیست فاق ۴۰ اصطلاحی است که در صنعت خودرو و به خصوص در زمینه‌ی تایر و رینگ‌های خودرو استفاده می‌شود. "فاق" به فا...

ادامه مطلب